نویسنده = نورالدین حسین سنابادی عزیز
تعداد مقالات: 3
1. مرمت خطوط نسخه های خطی

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 10)، تابستان 1379، صفحه 147-158

فضل الله فاضل نیشابوری؛ محمد علی فراستی؛ نورالدین حسین سنابادی عزیز


2. ساخت کاغذ دست ساز در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 10)، تابستان 1379، صفحه 159-164

نورالدین حسین سنابادی عزیز


3. موریانه و راه های مبارزه با آن

دوره 2، شماره 3، پاییز 1378، صفحه 71-90

نورالدین حسین سنابادی عزیز