نویسنده = استفان جی بنسمن
تعداد مقالات: 1
1. قانون برادفورد در مجموعه‌های نامعین/استنتاج‌های آماری برای تحلیل کتابخانه

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، تابستان 1383، صفحه 137-156

حیدر مختاری؛ آنسه حسینی زاده؛ استفان جی بنسمن