کلیدواژه‌ها = سواد اطلاعاتی
تعداد مقالات: 7
3. مروری بر متون سواد اطلاعاتی در ایران

دوره 14، شماره 1، بهار 1390، صفحه 183-216

شیوا یاری


4. رابطة بین سواد اطلاعاتی و قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان

دوره 14، شماره 1، بهار 1390، صفحه 241-268

اعظم میرزاصفی؛ سعید رجایی پور؛ عبدالرسول جمشیدیان


6. واکنشها و تأثیرها: الگوی کاربرد اطلاعات پیوسته برای یادگیری

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 42)، تابستان 1387، صفحه 245-264

هیلاری هاگز؛ قاسم آزادی احمدآبادی؛ اکرم آزادی احمدآبادی


7. بازنگری به رویکرد کاربر مداری در کتابخانه‌های تخصصی

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، پاییز 1385، صفحه 11-20

علی حسین قاسمی