کلیدواژه‌ها = نشریه‌های ادواری
تعداد مقالات: 1
1. نیازسنجی نشریه‌های فارسی کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان از دیدگاه مراجعان و کتابداران در سال 1388

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 52)، زمستان 1389، صفحه 67-80

سیروس امیدی فر؛ احمدرضا فخاری؛ نوشین صرامی