کلیدواژه‌ها = تولید اطلاعات
تعداد مقالات: 6
3. تولید اطلاعات علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران، ترکیه، عربستان سعودی و مصر

دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، فروردین 1386، صفحه 179-196

شیرین دهقان


4. مطالعة وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، فروردین 1384، صفحه 33-62

بهزاد ستاری؛ مریم جواهری


5. جغرافیای فرار مغزها و تأثیر آن بر جریان اطلاعات

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، مهر 1383، صفحه 39-60

محسن نو کاریزی