کلیدواژه‌ها = تولید اطلاعات
تعداد مقالات: 6
2. بررسی وضعیت تولید اطلاعات علمی توسط اعضای هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت در سالهای1382ـ 1368

دوره 12، شماره 2 (پیاپی 46)، تابستان 1388، صفحه 119-144

فریده عصاره؛ فرح باوی


4. مطالعة وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، بهار 1384، صفحه 33-62

بهزاد ستاری؛ مریم جواهری


5. جغرافیای فرار مغزها و تأثیر آن بر جریان اطلاعات

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، پاییز 1383، صفحه 39-60

محسن نو کاریزی