کلیدواژه‌ها = محتوای پایگاه‌های اطلاعاتی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ساختار و محتوای پایگاه‌های اطلاعاتی الکترونیکی نشریه‌های ایرانی

دوره 13، شماره 2 (پیاپی 50)، تابستان 1389، صفحه 113-139

زهرا اسدالهی؛ محسن نوکاریزی