کلیدواژه‌ها = زمان استناد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار استنادی اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 47)، پاییز 1388، صفحه 65-86

میترا پشوتنی زاده؛ مرتضی کوکبی