کلیدواژه‌ها = کتابخانه‌های دیجیتالی
تعداد مقالات: 3
2. کاربرد فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات در نرم‌افزارهای کتابخانة‌ دیجیتالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1398

10.30481/lis.2019.186320.1578

توران باقری؛ یعقوب نوروزی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ عاطفه زارعی


3. تعیین معیارهای ارزیابی رابط کاربر کتابخانه‌های دیجیتالی: رویکردی متن پژوهانه

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 47)، پاییز 1388، صفحه 281-300

یعقوب نوروزی؛ نجلا حریری