کلیدواژه‌ها = وب­سنجی
تحلیل پیوندهای وب‌سایتهای دانشگاه‌‌های علوم پزشکی ایران با استفاده از روش وب‌سنجی

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 42)، تیر 1387، صفحه 121-142

فرشید دانش؛ فرامرز سهیلی؛ محسن نوکاریزی


تحلیل پیوندهای وب‌سایتهای انجمنها و مؤسسات ملی و بین‌المللی کتابداری و اطلاع‌رسانی

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، تیر 1386، صفحه 125-156

فریده عصاره؛ غلام حیدری؛ فیروزه زارع فراشبندی