کلیدواژه‌ها = بازاریابی در کتابخانه‌ها
تعداد مقالات: 1
1. بازاریابی1 در کتابخانه‌ها

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41)، بهار 1387، صفحه 157-184

سودابه شاپوری