کلیدواژه‌ها = ادبیات کودکان و نوجوانان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی گرایشهای موضوعی کتابهای اطلاعاتی کودکان و نوجوانان طی سالهای 1380- 1384

دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، پاییز 1386، صفحه 167-180

آزاده غیبی‌زاد


2. نگاهی نوین به تقسیم بندی داستان های واقعی در ادبیات کودکان و نوجوانان

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، زمستان 1383، صفحه 33-42

مرتضی کوکبی