کلیدواژه‌ها = آرایه‌ها و تذهیب قرآن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی‌های آرایه‌ها و تذهیب مکتب هرات در مصاحف قرآنی آستان قدس رضوی

دوره 18، شماره 3 (پیاپی 71)، پاییز 1394، صفحه 3-20

وحید توسلی؛ حبیب الله عظیمی