کلیدواژه‌ها = نمایه‌سازی سلسله‌مراتبی
تعداد مقالات: 1
1. نمایه سازی سلسله مراتبی مدارک ساخت یافته

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، زمستان 1383، صفحه 23-32

محمد باقر دستغیب