کلیدواژه‌ها = مجلات الکترونیکی
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت مجلات الکترونیکی در کتابخانه‌ها

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، زمستان 1383، صفحه 69-81

تاج الملوک ارجمند