کلیدواژه‌ها = اکولوژی اطلاعات
تعداد مقالات: 1
1. اکولوژی اطلاعاتی مقوله های موضوعیِ مجله‌های علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی

دوره 19، شماره 2 (پیاپی 74)، تابستان 1395، صفحه 79-100

عاطفه زارعی؛ فهیمه باب الحوائجی