کلیدواژه‌ها = همکاری علمی
تعداد مقالات: 7
1. بررسی نقش شبکه های اجتماعی در تبادلات علمی( مطالعه موردی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی)

دوره 19، شماره 1 (پیاپی 73)، بهار 1395، صفحه 108-130

مریم میرزایی؛ صالح رحیمی؛ محمود مرادی


4. بررسی تاثیر راهبردهای هم نویسندگی بر بهره وری پژوهشگران علم اطلاعات

دوره 16، شماره 1 (پیاپی 61)، بهار 1392، صفحه 189-208

فرامرز سهیلی؛ فریده عصاره؛ عبدالحسین فرج پهلو


5. هم نویسندگی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه شاهد در نمایه های غیر استنادی

دوره 14، شماره 3 (پیاپی 55)، پاییز 1390، صفحه 32-50

گل نسا گلینی مقدم؛ مصطفی مبلغی


6. بررسی میزان تأثیر عوامل مؤثر بر همکاری علمی ... از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 12، شماره 1 (پیاپی 45)، بهار 1388، صفحه 79-98

ماریه رحیمی؛ رحمت الله فتاحی


7. بررسی وضعیت همکاری علمی اعضای هیئت علمی در چهار حوزه موضوعی در دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 42)، تابستان 1387، صفحه 95-120

ماریه رحیمی؛ رحمت الله فتاحی