کلیدواژه‌ها = نشانههای نگارشی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و شناسایی آداب نشانه‌گذاری در نسخه‌های خطّی منتخب تا عصر تیموری

دوره 20، شماره 1، بهار 1396، صفحه 3-20

حمیدرضا کریمی؛ سیدعلی اردلان جوان