کلیدواژه‌ها = تحلیل محتوا
تعداد مقالات: 7
1. بازنمایی عناصر مرتبط با خواندن در ادبیات داستانی تالیفی در مقایسه با آثار ترجمه شده‌ی سال‌های 95-1390

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1399

10.30481/lis.2020.236241.1731

مریم سادات پرسته زاد؛ عاطفه شریف؛ محمد حسن زاده


2. تحلیل ملزومات ایجاد آرشیو شخصی هنرمندان شهر تهران

دوره 23، شماره 1، بهار 1399، صفحه 54-74

10.30481/lis.2019.179318.1549

سمانه بیرجند؛ علیرضا نوروزی؛ مریم ناخدا


3. آسیب شناسی نظام های رتبه بندی دانشگاه ها از منظر اسناد فرادستی آموزش عالی کشور

دوره 20، شماره 1، بهار 1396، صفحه 52-87

محمدرضا زارع بنادکوکی؛ محمد علی وحدت زاد؛ محمد صالح اولیاء؛ محمدمهدی لطفی


4. تحلیل محتوای چکیدۀ رساله‌های دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی از سال ۱۳۷۶- ۱۳۹۳

دوره 18، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 81-112

مهدی محمدی؛ سمیه پناهی؛ عزیز سهیلی


7. تحلیل محتوای کارگاه ها و همایش های انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران دوره سوم 1388-1386

دوره 14، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 9-34

امید علی پور؛ علی اکبر خاصه