کلیدواژه‌ها = سرمایۀ اجتماعی
تعداد مقالات: 3
2. تحلیل اثرات عدالت سازمانی بر سلامت سازمانی با تأکید بر نقش میانجی سرمایه اجتماعی در کتابخانه‌های عمومی استان یزد

دوره 20، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 131-159

ناهید امراللهی بیوکی؛ محمد شاکر اردکانی؛ منصور نیکنام جو


3. بررسی تاثیر راهبردهای هم نویسندگی بر بهره وری پژوهشگران علم اطلاعات

دوره 16، شماره 1، بهار 1392، صفحه 189-208

فرامرز سهیلی؛ فریده عصاره؛ عبدالحسین فرج پهلو