کلیدواژه‌ها = دانشگاه اصفهان
تعداد مقالات: 2
1. ترسیم نقشه دانش کتابداران دانشگاه اصفهان

دوره 17، شماره 1 (پیاپی 65)، بهار 1393، صفحه 45-63

مظفر چشمه سهرابی؛ سمیه شمسی شاه ولد علیائی


2. ارزیابی کیفیت آموزش کتابداری و اطلاع رسانی: مطالعه دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان

دوره 15، شماره 1 (پیاپی 57)، بهار 1391، صفحه 9-31

احسان گرایی؛ صبا سیامکی