کلیدواژه‌ها = بافتارهای استنادی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل کاربرد الگوی فراگفتمان هایلند در خلاصه سازی خودکار استناد مدار: پیشنهاد طرح حاشیه نویسی بافتارهای استنادی

دوره 22، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 91-111

10.30481/lis.2019.81993

پگاه تاجر؛ عبدالرسول جوکار؛ سیدمصطفی فخراحمد؛ هاجر ستوده؛ علیرضا خرمایی