کلیدواژه‌ها = مکان‌یابی
تعداد مقالات: 1
1. مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومی شهرستان اهواز با استفاده از سامانة اطلاعات جغرافیایی (ساج)

دوره 12، شماره 2 (پیاپی 46)، تابستان 1388، صفحه 29-44

رضا مختارپور؛ ایوب تقی زاده؛ کاظم رنگزن