کلیدواژه‌ها = اعضای هیئت علمی
تعداد مقالات: 12
1. نقش رسانه‌های اجتماعی در ارتباطات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه مازندران و تأثیر آن بر تولیدات علمی آنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1399

10.30481/lis.2020.226284.1701

وحید دستیار؛ نادر رازقی؛ مهدی فقیه عبدالهی


2. بررسی تأثیر عوامل شناختی _ اجتماعی بر رفتار اشتراک دانش در جامعۀ دانشگاهی

دوره 20، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 76-107

حسن محمودی؛ رحمت الله فتاحی؛ محسن نوکاریزی؛ محمدحسین دیانی


6. فرایند اطلاع‌جویی اینترنتی: مطالعة اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر

دوره 12، شماره 4 (پیاپی 48)، زمستان 1388، صفحه 97-122

وحید خطیبی؛ رستم مظفری؛ حمید کشاورز


7. بررسی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه (1387)

دوره 12، شماره 4 (پیاپی 48)، زمستان 1388، صفحه 73-96

شهلا گنجی؛ محمدحسین دیانی؛ فیض‌اله فروغی


8. بررسی وضعیت تولید اطلاعات علمی توسط اعضای هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت در سالهای1382ـ 1368

دوره 12، شماره 2 (پیاپی 46)، تابستان 1388، صفحه 119-144

فریده عصاره؛ فرح باوی


9. مطالعة وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، بهار 1384، صفحه 33-62

بهزاد ستاری؛ مریم جواهری


10. بررسی رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد از اینترنت

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، تابستان 1383، صفحه 45-64

موسی یمین فیروز؛ محمد رضا داور پناه


12. بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی اعضای هیئت علمی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، بهار 1383، صفحه 5-24

زهرا جعفر زاده کرمانی؛ رحمت الله فتاحی