کلیدواژه‌ها = برنامه‌ریزی راهبردی
تعداد مقالات: 3
2. تدوین برنامه راهبردی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از مدل دیوید

دوره 17، شماره 2 (پیاپی 66)، تابستان 1393، صفحه 5-30

فاطمه شیخ شعاعی؛ حسین انتظامی؛ سید محمد موسوی


3. پژوهشی پیرامون تدوین برنامه ریزی راهبردی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی کرمانشاه

دوره 16، شماره 4 (پیاپی 64)، زمستان 1392، صفحه 241-265

حمید احمدی؛ سلیمان شفیعی