کلیدواژه‌ها = هستی‌شناسی
تعداد مقالات: 5
1. روش شناسی ایجاد هستی شناسی مبتنی بر نظام زبان واحد پزشکی: مطالعه موردی هستی شناسی گیاهان دارویی ایران

دوره 16، شماره 3 (پیاپی 63)، پاییز 1392، صفحه 81-100

راضیه زاهدی؛ غلامرضا امین؛ مهرداد کریمی؛ محمدرضا علی بیک


3. نظامهای نوین سازماندهی دانش: وب معنایی، هستی‌شناسی و ابزارهای سازماندهی دانش عینی

دوره 14، شماره 2 (پیاپی 54)، تابستان 1390، صفحه 45-70

مجتبی کفاشان؛ رحمت الله فتاحی


5. کاربرد هستی‌شناسی‌ها در نظام مدیریت دانش

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 43)، پاییز 1387، صفحه 97-116

عاطفه شریف