کلیدواژه‌ها = کتاب
تعداد مقالات: 5
2. بررسی عوامل موثر بر خرید کتابهای مذهبی با تاکید بر عناصر آمیخته بازاریابی کتب مذهبی

دوره 17، شماره 3 (پیاپی 67)، پاییز 1393، صفحه 107-134

ابوالقاسم ابراهیمی؛ سید مسلم علوی؛ مهدی نجفی سیاهرودی؛ فاطمه کشاورز


5. مروری بر متون سواد اطلاعاتی در ایران

دوره 14، شماره 1 (پیاپی 53)، بهار 1390، صفحه 183-216

شیوا یاری