کلیدواژه‌ها = قرآن
تعداد مقالات: 4
2. نقش نسخه‌های خطی در گفتگوی تمدنها با محوریت برنامة حافظه جهانی

دوره 14، شماره 2 (پیاپی 54)، تابستان 1390، صفحه 283-298

علی صادق زاده وایقان؛ اعظم نجفقلی نژاد


4. یک پاره از سی‌پاره قرآن محمدبن عثمان‌بن حسین ور‌ّاق غزنوی به شماره 4680 دفتر جزوات

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، پاییز 1382، صفحه 47-62

رمضانعلی اسماعیل پور