کلیدواژه‌ها = تجربه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد مرور دانشجویان در محیط وب برحسب تجربه و سطح کامل بودن مدل ذهنی

دوره 20، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 80-105

مریم ذوالفقاری؛ مهدیه میرزا بیگی؛ هاجر ستوده