کلیدواژه‌ها = کتابخانه دانشگاهی
نقش معیارهای طراحی ترغیبی در ترغیب کاربران به استفاده از وبگاه کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 23، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 75-103

مریم شعبانی شایه؛ معصومه تجعفری؛ اعظم صنعت جو


ارائه مدل سنجش آمادگی تجارت الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی ایران

دوره 16، شماره 2، تیر 1392، صفحه 49-76

نرگس اورعی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ علی صنایی؛ عطیه اورعی


بررسی نیروی انسانی و نیازهای مهارتی کتابداران شاغل در ... در کتابخانه‌های دانشگاهی استان خوزستان

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، مهر 1385، صفحه 107-128

عبدالحمید معرف‌زاده؛ پرستو صانعی دهکردی