کلیدواژه‌ها = کتابخانه دانشگاهی
تعداد مقالات: 8
3. تدوین برنامه راهبردی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از مدل دیوید

دوره 17، شماره 2 (پیاپی 66)، تابستان 1393، صفحه 5-30

فاطمه شیخ شعاعی؛ حسین انتظامی؛ سید محمد موسوی


4. ارائه مدل سنجش آمادگی تجارت الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی ایران

دوره 16، شماره 2 (پیاپی 62)، تابستان 1392، صفحه 49-76

نرگس اورعی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ علی صنایی؛ عطیه اورعی


8. بررسی نیروی انسانی و نیازهای مهارتی کتابداران شاغل در ... در کتابخانه‌های دانشگاهی استان خوزستان

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، پاییز 1385، صفحه 107-128

عبدالحمید معرف‌زاده؛ پرستو صانعی دهکردی