کلیدواژه‌ها = مدیریت اطلاعات
سیستم مدیریت اطلاعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌های الکترونیکی

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 43)، مهر 1387، صفحه 159-180

سیروس علیدوستی؛ مریم صابری


مدیریت اطلاعات با رویکرد فازی

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 42)، تیر 1387، صفحه 183-204

لیلا مکتبی فرد


مهندسی ارزش در کتابداری و اطلاع‌رسانی با تأکید بر مدیریت اطلاعات

دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، دی 1385، صفحه 31-44

محسن حاجی زین العابدینی


از نگاه استفاده‌کننده: معرفی روش‌شناسی کیفی ـ کم‍ّی معنابخشی

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، فروردین 1383، صفحه 81-102

برندا دروین؛ ابراهیم افشار