کلیدواژه‌ها = تولیدات علمی
تعداد مقالات: 8
1. نقش رسانه‌های اجتماعی در ارتباطات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه مازندران و تأثیر آن بر تولیدات علمی آنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1399

10.30481/lis.2020.226284.1701

وحید دستیار؛ نادر رازقی؛ مهدی فقیه عبدالهی


2. پیچیدگی اقتصادی، رویکردی نوین برای سنجش تجاری‌سازی تولیدات علمی و فناورانه

دوره 21، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 124-161

10.30481/lis.2019.79477

محمد مهدی احمدیان دیوکتی؛ حسنعلی آقاجانی؛ میثم شیرخدایی؛ امیرمنصور طهرانچیان


3. نگاشت شبکه همکاری علمی نهادهای پژوهشی حوزه کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران

دوره 21، شماره 1، بهار 1397، صفحه 55-99

10.30481/lis.2018.55470

هادی رمضانی؛ مهدی علیپور حافظی؛ عصمت مومنی


5. مقایسه تولیدات علمی دانش آموختگان مقطع دکتری دانشگاههای داخل و خارج از کشور در حوزه کتابداری و علم اطلاعات

دوره 15، شماره 4 (پیاپی 60)، زمستان 1391، صفحه 191-207

زاهد بیگدلی؛ خدیجه قنبری مهرنیت؛ سارا سعیدی زاده


6. مروری بر متون علم سنجی در ایران

دوره 15، شماره 1 (پیاپی 57)، بهار 1391، صفحه 185-215

مریم علیان؛ شیوا یاری


8. بررسی وضعیت تولیدات علمی پژوهشگران پژوهشکدة مهندسی در سالهای 1370-1384

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، تابستان 1386، صفحه 107-124

فاطمه تصویری قمصری؛ محمدرضا جهان نما