کلیدواژه‌ها = سازمان کتابخانه‌ها
تعداد مقالات: 5
2. بررسی وضعیت و رابطه بین هوش اجتماعی و عملکرد شغلی مدیران کتابخانه های آستان قدس رضوی

دوره 18، شماره 4(پیاپی 72)، زمستان 1394، صفحه 3-30

حسن بهزادی؛ محمدهادی اسماعیلی زاده