کلیدواژه‌ها = دانشگاه شهید چمران
تعداد مقالات: 5
4. بررسی رفتار استنادی اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران

دوره 12، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 65-86

میترا پشوتنی زاده؛ مرتضی کوکبی