کلیدواژه‌ها = مارک ایران
تعداد مقالات: 6
2. پژوهشی پیرامون الگوی مناسب برای ذخیره و سازماندهی اطلاعات کتابشناختی و نسخه‌شناختی کتابهای چاپ سنگی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 193-217

منوچهر آراسته؛ رحمت الله فتاحی؛ اسدالله آزاد


4. نقش «نقش» در بازیابی بهینة اطّلاعات

دوره 12، شماره 1، بهار 1388، صفحه 147-158

مرتضی کوکبی


5. در راستای بهبود بازیابی اطّلاعات

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41)، بهار 1387، صفحه 243-258

مرتضی کوکبی


6. مارک ایران به کجا می‌رود؟... بررسی مارک ایران در سه مرحله

دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، زمستان 1386، صفحه 27-48

مرتضی کوکبی