کلیدواژه‌ها = جستجوی اطلاعات
تعداد مقالات: 3
1. بررسی عوامل موثر بر جستجوی اطلاعات سلامت در وب توسط زنان شاغل در سازمان آب و برق و خوزستان

دوره 15، شماره 1 (پیاپی 57)، بهار 1391، صفحه 165-184

زهرا بیگدلی؛ محمد حسن عظیمی؛ فاطمه زارع


2. ساخت اعتباریابی و پایایی سنجی مقیاس سنجش اضطراب اطلاع یابی

دوره 14، شماره 4 (پیاپی 56)، زمستان 1390، صفحه 115-140

محمد امین عرفان منش