کلیدواژه‌ها = نسخه‌های خطی
تعداد مقالات: 3
2. نقش نسخه‌های خطی در گفتگوی تمدنها با محوریت برنامة حافظه جهانی

دوره 14، شماره 2 (پیاپی 54)، تابستان 1390، صفحه 283-298

علی صادق زاده وایقان؛ اعظم نجفقلی نژاد