کلیدواژه‌ها = معماری مدرک
تعداد مقالات: 1
1. معماری اطلاعات در مجله‎های الکترونیکی علمی- پژوهشی تمام ‎متن حوزة علوم انسانی

دوره 15، شماره 2 (پیاپی 58)، تابستان 1391، صفحه 35-60

اعظم مهدی پور؛ محمدجواد هاشم زاده