کلیدواژه‌ها = کتابخانه‎های دیجیتالی ایران
تعداد مقالات: 1
1. امنیت اطلاعات در کتابخانه‎های دیجیتالی ایران

دوره 15، شماره 2 (پیاپی 58)، تابستان 1391، صفحه 61-90

نجلا حریری؛ زهرا نظری