موضوعات = بررسی وضعیت خدمات کتابخانه های دیجیتال ...، (1396)
تعداد مقالات: 8
1. مجلات دسترسی‌آزاد: اهمیت، ضرورت، عوامل مؤثر و موانع استفاده از دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1397

محسن نوکاریزی؛ مریم حیدرپور داغیان؛ معصومه تجعفری


2. تحلیلی بر شاخص‌های توسعه کتابخانه‌های دیجیتالی ایران

دوره 22، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 100-123

10.30481/lis.2019.81506

یعقوب نوروزی؛ نیره جعفری فر


3. تعلیق اعتبار نشریات علمی: مطالعه موردی پایگاه گزارش استنادی نشریات طی سال‌های 2010 تا 2014

دوره 22، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 124-143

10.30481/lis.2019.58392

محمد امین عرفان منش؛ روناک حمزه ای؛ امیرحسین رجب زاده عصارها


6. تعیین و دسته‌بندی معیارهای قابلیت اطمینان در حفاظت رقمی

دوره 21، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 107-130

10.30481/lis.2018.63247

حمید قاضی زاده؛ مریم سیدین؛ حیدر مختاری