دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی تطبیقی میزان تناسبات حاکم در اصول صفحه‌آرایی قرآن‌های مذهب عصر تیموری موجود در موزه‌های آستان قدس رضوی و آستانه مقدسه قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1396

فرنوش شمیلی؛ فاطمه غفوری فر؛ مهدی محمدزاده


2. ارزیابی کارآمدی موتورهای کاوش فارسی: پارسی‌جو، یوز، ریسمون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1396

محسن نوکاریزی؛ مهدی زینالی تازه کندی؛ حسن بهزادی


3. ساختار نویسندگی و هم نویسندگی مطالعات علم اطلاعات و دانش شناسی ایران: وضعیت حضور و نفوذ در خارج از مرزها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1396

غلامرضا حیدری؛ رسول زوارقی؛ رضا مختارپور


4. استناد، دانلود، اشاره و نشانه گذاری کتاب های الکترونیکی علمی: مطالعه موردی کتاب های اشپرینگر با استفاده از پلتفرم بوکمتریکس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1396

محمد امین عرفان منش؛ زهره مقیسه؛ مهسا مرادیان


5. مجلات دسترسی‌آزاد: اهمیت، ضرورت، عوامل مؤثر و موانع استفاده از دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1397

محسن نوکاریزی؛ مریم حیدرپور داغیان؛ معصومه تجعفری


6. نقش معیارهای طراحی ترغیبی در ترغیب کاربران به استفاده از وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1397

مریم شعبانی شایه؛ معصومه تجعفری؛ اعظم صنعت جو


7. امکان‌سنجی ارائه خدمات مؤثر بر توسعه اقتصادی در کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1397

شیما عطائی ظاهر؛ معصومه تجعفری؛ اعظم صنعت‌جو؛ عاطفه شریف


8. بررسی وضعیت تقریظ های نوشته شده بر کتابهای فارسی دفاع مقدس در بازه زمانی سال 1360 تا 139۷ در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1397

امیر رضا اصنافی؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ فاطمه علیزاده بی نظیر


9. بررسی معیارهای قضاوت ربط تصاویر بازیابی شده در موتور کاوش گوگل از دیدگاه کاربران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1397

نعیمه ظریف قاسمیان؛ رحمت الله فتاحی؛ محسن نوکاریزی


10. مطالعه میزان انطباق پیایندهای فارسی زبان با الگوی مفهومی پرس‌اُاُ (نمونه موردی: پیایندهای رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1397

نگین شکرزاده؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ محمد امین عرفان منش


11. فهرست نویسی اجتماعی آری یا نه؟: یک مرور نظام مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1397

محمدرضا حسنی؛ افشین موسوی چلک؛ هادی شریف مقدم؛ مریم سلامی


12. نقد و بررسی عناصر فرامتنی پایان نامه هایی با موضوع پیوند اعضا در فقه اسلامی و حقوق موضوعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1397

10.30481/lis.2019.166042.1488

حبیب الله عظیمی


13. بررسی میزان به‌کارگیری مؤلفه‌های خلاقیت گیلفورد در مجلات فارسی کودکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1398

10.30481/ijlis.2019.158978.1471

جمیله جهانی؛ اعظم صنعت جو؛ حسن بهزادی


14. کاربرد فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات در نرم‌افزارهای کتابخانة‌ دیجیتالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1398

10.30481/lis.2019.186320.1578

توران باقری؛ یعقوب نوروزی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ عاطفه زارعی


15. بازدارنده ها و شرایط جذب ناکاربران به کتابخانه های عمومی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1398

10.30481/lis.2019.186888.1582

محمد حسن زاده؛ حمیدرضا محمودی


16. طراحی مدل ایجاد و توسعة شرکت‌های دانش‌بنیان در رشته‌های علوم انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1398

10.30481/lis.2019.186946.1581

هدا رومزی؛ محمد حسین پور؛ لیلا بهمئی؛ ماریا نصیری


17. طراحی مدل خدمات شخصی‌ سازی شده با رویکرد سامانه ‌های توصیه‌گر درکتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

10.30481/lis.2019.192234.1599

مهرداد جلالی؛ سمانه غفاریان؛ فهمیه باب الحوائجی؛ نجلا حریری؛ مریم خادمی


18. رتبه‌بندی کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی مبتنی بر روش تصمیم‌گیری چند شاخصه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1398

10.30481/lis.2019.189717.1589

محمدجواد هاشم زاده؛ محمد جعفری؛ لیلی سیفی


19. تحلیل ملزومات ایجاد آرشیو شخصی هنرمندان شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1398

10.30481/lis.2019.179318.1549

سمانه بیرجند؛ علیرضا نوروزی؛ مریم ناخدا


20. بررسی درک ناهمخوانی در داستان‌های مصور طنز کودک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1398

10.30481/lis.2019.202459.1632

سریرا کرامتی یزدی؛ علی علیزاده؛ شهلا شریفی؛ عطیه کامیابی گل


21. تاثیر سبکهای پردازش اطلاعات بر رفتار اطلاع جویی دانشجویان با توجه به نقش میانجی اضطراب و سودمندی ادراک شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1398

10.30481/lis.2019.202371.1631

محمدرضا فرهادپور؛ شهناز هادوی


22. بررسی و ارزیابی کتاب‌های مصور کودک مرتبط با ائمه معصومین و شخصیت های مذهبی بر اساس رویکرد نشانه شناسی اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1398

10.30481/lis.2019.187408.1584

رسول زوارقی؛ فرشته وثوق زاده؛ هاشم عطاپور


26. نسخه شناختِ محامد حیدریّه برمبنای نقد متن شناختی با رویکرد درون متنی و برون متنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1398

10.30481/lis.2020.210142.1657

حسین برومند مقدم؛ علی تسنیمی؛ مهیار علوی مقدم؛ احمد فتوحی نسب


27. ارائه الگوی درس هوشمندی رقابتی برای برنامه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1398

10.30481/lis.2020.196576.1609

نرگس اورعی؛ اعظم صنعت جو؛ محمدرضا آهنچیان


28. هنرمندان طراح تشعیرهای خمسه نظامی شاه تهماسب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398

10.30481/lis.2020.185987.1577

سولماز امیرراشد