دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی تطبیقی میزان تناسبات حاکم در اصول صفحه‌آرایی قرآن‌های مذهب عصر تیموری موجود در موزه‌های آستان قدس رضوی و آستانه مقدسه قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1396

فرنوش شمیلی؛ فاطمه غفوری فر؛ مهدی محمدزاده


2. ارزیابی کارآمدی موتورهای کاوش فارسی: پارسی‌جو، یوز، ریسمون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1396

محسن نوکاریزی؛ مهدی زینالی تازه کندی؛ حسن بهزادی


3. ساختار نویسندگی و هم نویسندگی مطالعات علم اطلاعات و دانش شناسی ایران: وضعیت حضور و نفوذ در خارج از مرزها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1396

غلامرضا حیدری؛ رسول زوارقی؛ رضا مختارپور


4. استناد، دانلود، اشاره و نشانه گذاری کتاب های الکترونیکی علمی: مطالعه موردی کتاب های اشپرینگر با استفاده از پلتفرم بوکمتریکس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1396

محمد امین عرفان منش؛ زهره مقیسه؛ مهسا مرادیان


5. مجلات دسترسی‌آزاد: اهمیت، ضرورت، عوامل مؤثر و موانع استفاده از دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1397

محسن نوکاریزی؛ مریم حیدرپور داغیان؛ معصومه تجعفری


6. نقش معیارهای طراحی ترغیبی در ترغیب کاربران به استفاده از وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1397

مریم شعبانی شایه؛ معصومه تجعفری؛ اعظم صنعت جو


7. امکان‌سنجی ارائه خدمات مؤثر بر توسعه اقتصادی در کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1397

شیما عطائی ظاهر؛ معصومه تجعفری؛ اعظم صنعت‌جو؛ عاطفه شریف


8. بررسی معیارهای قضاوت ربط تصاویر بازیابی شده در موتور کاوش گوگل از دیدگاه کاربران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1397

نعیمه ظریف قاسمیان؛ رحمت الله فتاحی؛ محسن نوکاریزی


9. مطالعه میزان انطباق پیایندهای فارسی زبان با الگوی مفهومی پرس‌اُاُ (نمونه موردی: پیایندهای رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1397

نگین شکرزاده؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ محمد امین عرفان منش


10. نقد و بررسی عناصر فرامتنی پایان نامه هایی با موضوع پیوند اعضا در فقه اسلامی و حقوق موضوعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1397

10.30481/lis.2019.166042.1488

حبیب الله عظیمی


11. بررسی میزان به‌کارگیری مؤلفه‌های خلاقیت گیلفورد در مجلات فارسی کودکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1398

10.30481/ijlis.2019.158978.1471

جمیله جهانی؛ اعظم صنعت جو؛ حسن بهزادی


12. کاربرد فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات در نرم‌افزارهای کتابخانة‌ دیجیتالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1398

10.30481/lis.2019.186320.1578

توران باقری؛ یعقوب نوروزی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ عاطفه زارعی


13. بازدارنده ها و شرایط جذب ناکاربران به کتابخانه های عمومی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1398

10.30481/lis.2019.186888.1582

محمد حسن زاده؛ حمیدرضا محمودی


14. طراحی مدل خدمات شخصی‌ سازی شده با رویکرد سامانه ‌های توصیه‌گر درکتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

10.30481/lis.2019.192234.1599

مهرداد جلالی؛ سمانه غفاریان؛ فهمیه باب الحوائجی؛ نجلا حریری؛ مریم خادمی


15. تحلیل ملزومات ایجاد آرشیو شخصی هنرمندان شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1398

10.30481/lis.2019.179318.1549

سمانه بیرجند؛ علیرضا نوروزی؛ مریم ناخدا


16. بررسی و ارزیابی کتاب‌های مصور کودک مرتبط با ائمه معصومین و شخصیت های مذهبی بر اساس رویکرد نشانه شناسی اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1398

10.30481/lis.2019.187408.1584

رسول زوارقی؛ فرشته وثوق زاده؛ هاشم عطاپور


20. نسخه شناختِ محامد حیدریّه برمبنای نقد متن شناختی با رویکرد درون متنی و برون متنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1398

10.30481/lis.2020.210142.1657

حسین برومند مقدم؛ علی تسنیمی؛ مهیار علوی مقدم؛ احمد فتوحی نسب


21. ارائه الگوی درس هوشمندی رقابتی برای برنامه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1398

10.30481/lis.2020.196576.1609

نرگس اورعی؛ اعظم صنعت جو؛ محمدرضا آهنچیان


22. هنرمندان طراح تشعیرهای خمسه نظامی شاه تهماسب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398

10.30481/lis.2020.185987.1577

سولماز امیرراشد


23. تحلیل مسائل و چالش‌های حق‏‌مؤلف منابع دیجیتالی متنی از دیدگاه مدیران کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاهی شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1398

10.30481/lis.2020.205679.1642

سیما آموزگار؛ علیرضا نوروزی؛ مریم صراف زاده


24. مطالعه لفظی و ضمنی مفاهیم مرتبط با زنان و خانواده در قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1398

10.30481/lis.2020.212534.1664

حمیده علی اکبری؛ فهیمه باب الحوایجی؛ ملوک السادات حسینی بهشتی؛ زهرا اباذری


25. توسعه مدل خلق دانش سازمانی در شرکت‌های دانش‌بنیان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1398

10.30481/lis.2020.199360.1618

آناهیتا باواخانی


26. بررسی میزان آمادگی کتابخانه‌های عمومی ایران در مواجهه با بحران ریزگردها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398

10.30481/lis.2020.216377.1671

شهناز خادمی زاده؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ زینب محمدی


27. تاثیر انقلاب‌های صنعتی بر سیر تحول کتابخانه های عمومی: تحقق کتابخانه پلتفرمی در انقلاب صنعتی چهارم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1398

10.30481/lis.2020.218023.1676

مهرناز خراسانچی؛ فهیمه باب الحوایجی؛ رحمت الله فتاحی؛ نجلا حریری؛ فاطمه نوشین فرد


28. مطالعه تطبیقی قواعد فهرست نویسی نسخ خطی آستان قدس رضوی با استاندارد آر. دی. ای. و ارایه الگوی پیشنهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1398

10.30481/lis.2020.119610.1302

عادله فخاری سعادت؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ محمد نعیم آبادی


29. ارزیابی معماری وبگاه کتابک از منظر معماری اطلاعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1398

10.30481/lis.2020.212220.1663

پریناز بابایی؛ امیر حسین صدیقی


30. خوشه ‏بندی مفاهیم و رویدادهای نوپدید سازماندهی دانش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1398

10.30481/lis.2020.213568.1666

فرشید دانش؛ زهرا نعمت اللهی