دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

معیارهای ارزیابی و رتبه‌بندی محتوایی کتاب‌های تخصصی در حوزه‌ علوم انسانی از نظر متخصصان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1399

10.30481/lis.2020.199112.1617

امیر رضا اصنافی؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ عباس رفاهی کمساری


شناسایی مؤلفه‌های خلق معنا و کاربست آن در هستی‌شناسی براساس الگوی سه وجهی پرس از نشانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

10.30481/lis.2021.269083.1795

خدیجه مرادی؛ امیر غایبی؛ معصومه کربلاآقایی کامران


ارائه مدل برای سیستم‎های توصیه‌گر منابع اطلاعاتی در نرم افزارهای کتابخانه‌ای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1400

10.30481/lis.2021.261249.1782

امیر رضا اصنافی؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ محمود نشاطی؛ سارا رضایی فرد


مؤلفه‌های رابط کاربر و اثر آن بر استفاده کاربران از وب‌سایت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1400

10.30481/lis.2021.284576.1823

مهدی زاهدی نوقابی؛ رحمت الله فتاحی؛ جواد صالحی فدردی؛ محسن نوکاریزی


پروفایل کاربر در شخصی‌سازی خدمات کتابخانه‌های دیجیتال دانشگاهی: مطالعه دلفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1400

10.30481/lis.2021.286773.1827

سمانه خویدکی؛ سعید رضایی شریف‌آبادی؛ امیر غایبی


شناسایی و طبقه‌بندی کاربردهای هوش مصنوعی در بخش ها و خدمات کتابخانه‌ها با استفاده از روش فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1400

10.30481/lis.2021.292701.1847

محمد حسن عظیمی؛ زهرا نعمت الهی؛ سارا دخش


تحلیل خوشه‌ای همکاری‌های دانشی زنجیره ارزش تحقیق و توسعه در نظام ملّی نوآوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

10.30481/lis.2021.298719.1861

مریم ملونی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ محمد حسن زاده؛ بهروز بیات؛ حمیدرضا دزفولیان


تحلیل موضوعی تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه‌ی علم اطلاعات و دانش‌شناسی با رویکرد متن‌کاوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1400

10.30481/lis.2021.298842.1862

فرزانه قنادی نژاد؛ فریده عصاره؛ محمدرضا قانع


بررسی وضعیت نشر کتاب به زبان ترکی آذری از سال 1358 تا 1397

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400

10.30481/lis.2021.298095.1859

داود شوق پور


ارائه الگویی پیاده‌سازی فرآیند مدیریت دانش در سازمان امور عشایری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

10.30481/lis.2021.306806.1887

مصیب سامانیان؛ زهرا اباذری؛ فهیمه باب الحوائجی؛ فاطمه زارع


بکارگیری فناوری‌های معنایی- اجتماعی در کتابخانه‌های دیجیتال: الگویی مبتنی بر خرد و تخصص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1400

10.30481/lis.2022.317820.1916

مهدی پژوهان؛ نجلا حریری؛ یعقوب نوروزی؛ فهیمه باب الحوایجی


پارادایم نقش کتابخانه های عمومی در اطلاع‌رسانی به معلولین: رویکرد کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1400

10.30481/lis.2022.286041.1854

ناصر کمال الدینی؛ فهیمه باب الحوایجی؛ اورانوس تاج الدینی؛ نجلا حریری


سازماندهی منابع غیرکتابی با استفاده از الگوی مرجع مفهومی سی‌داک (CIDOC-CRM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

10.30481/lis.2022.343144.1967

سهیلا فعال؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ فریده عصاره؛ فریبرز خسروی


درباره «موضوع» و «تحلیل موضوعی»: نکته ها و چشم اندازها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1401

10.30481/lis.2022.349952.1979

فرزانه شادانپور؛ نصرت ریاحی نیا؛ کیوان برنا؛ غلامعلی منتظر


نگرش کاربران نسبت به پیاده سازی فهرستنویسی اجتماعی پویا در اپک کتابخانه ملی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1401

10.30481/lis.2022.346744.1972

محبوبه ربیعی


آفرینش سرمایۀ نمادین از گنجینه‌های نسخِ خطی با ایجاد موزه‌های روایت‌مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.30481/lis.2022.340785.1992

علی صادقی منش


مصداق یابی الگوهای تذهیب دوره ایلخانی در نسخ قرآنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1401

10.30481/lis.2022.319591.1950

سولماز امیرراشد


بررسی رابطه سواد سلامت و شیو‌ه‌های کسب اطلاعات سلامت کتابداران کتابخانه آستان قدس رضوی در دوران همه گیری کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401

10.30481/lis.2022.356166.1998

ریحانه بان سرتیپ؛ زهرا جعفرزاده کرمانی


شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد جمع‌سپاری در کتابخانه‌ها، آرشیوها، موزه‌ها و گالری‌ها با استفاده از دیدگاه خبرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1401

10.30481/lis.2022.355301.1995

لیلا اصغری؛ زویا آبام؛ سعید رضایی شریف‌آبادی


وضعیت پژوهشگران حوزه علوم پایه در اشتراک‌گذاری و استفاده مجدد از داده‌های پژوهشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

10.30481/lis.2022.358119.2002

هدایت بهروزفر؛ اسماعیل وزیری


بررسی ابعاد الگوی اشتراک‌گذاری اطلاعات کتابخانه‌های دانشگاهی(ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.30481/lis.2022.351935.1982

لیلا گودرزی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ بهروز بیات


شناسایی مولفه های ممیزی دانش از دیدگاه خبرگان؛ یک پژوهش دلفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1401

10.30481/lis.2022.357088.1999

حمیدرضا محمودی؛ نازیلا محرابی؛ نوشین ایل بیگی


عوامل موثر بر حفظ و نگداشت خادمیاران کتابخانه‌های آستان قدس رضوی بر اساس مدل سه شاخگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1401

10.30481/lis.2022.365894.2016

حسن بهزادی؛ اکرم زیارتی عزیز؛ صدیقه جهانی


نقش اشتراک‌گذاری دانش در تمایل به وحدت بین اعضای هیئت علمی دانشگاه و مدرسان حوزه علمیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1401

10.30481/lis.2022.311226.1896

محمدجواد هاشم زاده؛ سمیرا اکبریان؛ محمود سنگری؛ علی رضائی؛ محمدرضا اسدی یونسی


چارچوبهای قواعد فقهی در بررسی حقوقی فعالیتهای داوطلبانه در کتابخانه های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

10.30481/lis.2022.364041.2013

داود نوجوان؛ رضا اکبرنژاد؛ ابوالفضل نوجوان


عوامل و چالش های بکارگیری داوطلبان در کتابخانه ها از دیدگاه کتابداران آستان قدس رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

10.30481/lis.2022.366226.2020

انیس میری؛ نجمه سیددخت؛ فاطمه زارعی شاندیز


بررسی عوامل تسهیل‌گر و بازدارنده پیاده‌سازی فضاهای سازنده در کتابخانه‌های عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1401

10.30481/lis.2022.370709.2029

مریم حیدری؛ رضا بصیریان جهرمی؛ مریم روانی پور؛ عبدالرسول خسروی


مقایسه داوطلبی آنلاین و آفلاین در میان دانشجویان: با تأکید بر کتابخانه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1401

10.30481/lis.2022.363521.2008

حسن محمودی توپکانلو؛ مریم صابری