دوره های کوتاه مدت آموزش کتابداری انجمن کتابداران ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شیراز