بررسی درک ناهمخوانی در داستان‌های مصور طنز کودک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه پیام نور

10.30481/lis.2019.202459.1632

چکیده

هدف: این مطالعه، به هدف بررسی درک عدم‌تجانس در داستان‌های طنز متحرک و ایستا کودکان پیش‌دبستانی انجام شده است.
روش‌شناسی: شرکت‌کننده‌های این تحقیق شامل 100 کودک 4-6 ساله فارسی زبان ایرانی است. در این تحقیق که به نمایش یک قسمت از انیمیشن طنز تام و جری و ارائه تصویری شش مرحله‌ای با مفهوم طنز از کتاب قصه‌های من و بابام پرداختیم در جستجوی پاسخ برای دو پرسش اساسی هستیم: اول اینکه، کودکان چه عدم‌تجانس‌هایی را در داستان‌های مصور طنز درک می‌کنند؟ و در وهله بعد، بر اساس نظریه عدم‌تجانس تفاوت جنسیت در کودکان چه تفاوتی در درک آن‌ها‌ از طنز ایجاد میکند؟
یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان داد که کودکان پیش‌دبستانی مورد بررسی، قادر به تشخیص عدم‌تجانس در داستان‌های تصویری (متحرک و ایستا) هستند و همچنین می‌توانند نکات خنده‌دار داستان را از طریق مشاهده تصاویر درک و بیان کنند. آن‌ها می‌توانند از طریق مقایسه تصویر با طرحواره‌هایی که در ذهنشان دارند به درک عدم‌تجانس‌های یک تصویر خنده‌دار دست یابند. بر اساس آزمون مربع خی پیرسون مشخص شد، در سنین پیش‌دبستانی، تفاوت معنی‌داری در درک طنز تصویری (متحرک و ایستا) میان دخترها و پسرها مشاهد نشد. به نظر می‌رسد که اگر تفاوت قابل ملاحظه‌ای در مقوله درک طنز میان دو جنسیت وجود داشته باشد، بعد از سنین پیش‌دبستانی نمود پیدا خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Incongruity Appreciation in children’s humor pictorial stories

نویسنده [English]

  • Sarira Keramati Yazdi
Visiting lucturer, Payeme Noor University
چکیده [English]

Objective: The objective of this present paper is to investigate Incongruity appreciation in pre-school children’s animated and non-animated pictorial humor stories.
Methodology: The participants in this study are 100 preschool children aged 4-6. To do so, we show the participants a part of Tom and Gerry humor animation and a 6 levels picture with humor concept of my daddy and I stories book. The present study is to investigate the answers of these two fundamental questions: what Incongruities do children appreciate in pictorial humor stories? And what difference does gender make in their explanation of humor appreciation on the basis of incongruity theory?
Findings: Findings show that these pre-school children are capable of recognizing incongruity in pictorial stories (animated and non-animated) and they can appreciate and present story funny situations via watching pictures. They can appreciate incongruities in a laughable picture by comparing that picture with their mind schemata. X2 Pearson shows that in pre-school ages, regarding appreciating pictorial humor (animated and non-animated) no significant difference was observed between girls and boys. It seems that if meaningful difference exists between two sexes, it will reveal itself after pre-school ages.
The objective of this present paper is to investigate Incongruity appreciation in pre-school children’s animated and non-animated pictorial humor stories. Methodology: The participants in this study are 100 preschool children aged 4-6. To do so, we show the participants a part of Tom and Gerry humor animation and a 6 levels picture with humor concept of my daddy and I stories book. The present study is to investigate the answers of these two fundamental questions: what Incongruities do children appreciate in pictorial humor stories? And what difference does gender make in their explanation of humor appreciation on the basis of incongruity theory?
Findings: Findings show that these pre-school children are capable of recognizing incongruity in pictorial stories (animated and non-animated) and they can appreciate and present story funny situations via watching pictures. They can appreciate incongruities in a laughable picture by comparing that picture with their mind schemata. X2 Pearson shows that in pre-school ages, regarding appreciating pictorial humor (animated and non-animated) no significant difference was observed between girls and boys. It seems that if meaningful difference exists between two sexes, it will reveal itself after pre-school ages. Findings show that these pre-school children are capable of recognizing incongruity in pictorial stories (animated and non-animated) and they can appreciate and present story funny situations via watching pictures. They can appreciate incongruities in a laughable picture by comparing that picture with their mind schemata. X2 Pearson shows that in pre-school ages, regarding appreciating pictorial humor (animated and non-animated) no significant difference was observed between girls and boys. It seems that if meaningful difference exists between two sexes, it will reveal itself after pre-school ages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Incongruity
  • humor
  • Pictorial Stories
  • children