نمایه نویسندگان

آ

 • آزاد، اسدالله ضرورت برپایی نظام ملی اطلاع رسانی در ایران [دوره 1، شماره 2، 1377، صفحه 38-53]
 • آزادی، اسدالله نقش شعر, داستان و افسانه های عامیانه در تکوین شخصیت کودکان و نوجوانان [دوره 1، شماره 4، 1377، صفحه 87-108]

ا

 • اسماعیل پور قوچانی، رمضانعلی بررسی چگونگی معرفی تصاویر در فهرست نسخه های خطی تهیه شده از مجموعه های کتب خطی موجود در ایران [دوره 1، شماره 1، 1376، صفحه 58-58]
 • اسمیت، جودیت تحولات در فن آوری اطلاعات: مقدمه ای برای غیر متخصصان [دوره 1، شماره 4، 1377، صفحه 76-86]

ب

 • بایمت اف، لقمان کتابهای روسی در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی [دوره 1، شماره 3، 1377، صفحه 121-123]
 • بیکدلی، زاهد کتابخانه های اسلامی تاسال 1920 [دوره 1، شماره 4، 1377، صفحه 3-28]

پ

 • پرنده، غلامرضا نسخه نویسی، ترجمه و کتاب پردازی در حوزه ربع رشیدی [دوره 1، شماره 1، 1376، صفحه 59-59]
 • پریرخ، مهری نقش آموزی کتابخانه های دانشگاهی : مروری بر مباجث عمده و جریان شکل گیری [دوره 1، شماره 3، 1377، صفحه 36-55]

ت

ث

 • ثابت جازاری، علی اصغر چگونگی تشخیص آزمایشگاهی نوع کاغذ نسخه های موجود در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، تا دوره صفوی [دوره 1، شماره 1، 1376، صفحه 60-60]

ج

 • جانسون، یان تحولات در فن آوری اطلاعات: مقدمه ای برای غیر متخصصان [دوره 1، شماره 4، 1377، صفحه 76-86]
 • جمشیدی، مسعود بررسی ظهریه های کتابهای خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی توسط واقفین قرن یازدهم ه . ق. [دوره 1، شماره 1، 1376، صفحه 64-64]
 • جوان، سید علی اردلان معرفی (کتاب الخلاص یا دستور اللغه) و مهمترین نسخه های خطی آن [دوره 1، شماره 4، 1377، صفحه 118-146]

ح

د

 • داف، آلیستر جستجو آثار و متون الگوی کتابخانه برای آموزش مهارتهای اطلاع یابی [دوره 1، شماره 3، 1377، صفحه 112-120]
 • درباغ عنبران، جعفر بحثی نظری در باب بررسی استفاده کنندگان [دوره 1، شماره 3، 1377، صفحه 14-35]
 • دری فر، نفیسه جستجو آثار و متون الگوی کتابخانه برای آموزش مهارتهای اطلاع یابی [دوره 1، شماره 3، 1377، صفحه 112-120]
 • دیانتی، حسن ساختمان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی [دوره 1، شماره 3، 1377، صفحه 140-143]
 • دیانی، محمد حسین دید ادراکی پیشتاز داده های با کیفیت [دوره 1، شماره 4، 1377، صفحه 29-48]
 • دیانی، محمد حسین جایگاه منابع اطلاعاتی در فرایند یادگیری دانشجویان دانشگاه فردوسی [دوره 1، شماره 3، 1377، صفحه 56-82]
 • دیانی، محمد حسین نظرات بنیانی درباره کتاب خوانی [دوره 1، شماره 2، 1377، صفحه 6-17]
 • دیانی، محمدحسین یادداشت های سردبیر [دوره 1، شماره 2، 1377، صفحه 1-2]

ش

ع

 • عابدی استاد، عباسعلی بررسی وضعیت مجموعه کتابهای خارجی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی [دوره 1، شماره 1، 1376، صفحه 63-63]
 • عبداللهی، حمید رضا بررسی ظهریه های کتب خطی موقوفه به کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی توسط بانوان [دوره 1، شماره 1، 1376، صفحه 61-61]

غ

 • غلامی مقدم، براتعلی بررسی ویژگیهای انواع جلد های نسخه های خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی [دوره 1، شماره 1، 1376، صفحه 65-65]

ف

 • فاضل نیشابوری، فضل الله قرآن نفیس و منحصر به فرد بابری و راز خط اختراعی آن ( موجود در گنجینه نفائیس کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی) [دوره 1، شماره 2، 1377، صفحه 54-59]
 • فاضل نیشابوری، فضل الله بررسی رساله های خوشنویی در زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1376، صفحه 66-66]
 • فاضل هاشمی، سید محمد رضا بررسی ویژگیهای کتب چاپی سنگی مصور موجود در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی [دوره 1، شماره 1، 1376، صفحه 67-67]
 • فتاحی، رحمت الله برخی از زمینه های تاثیر فن آوری نوین برکار کتابخانه ها و کتابداران [دوره 1، شماره 4، 1377، صفحه 49-63]
 • فتاحی، رحمت الله آینده فهرست نویسی : فهرست نویسان حرفهای زیادی برای گفتن دارند [دوره 1، شماره 2، 1377، صفحه 60-72]
 • فرج پهلو، عبدالحسین پیدایش و دامنه علم اطلاع رسانی [دوره 1، شماره 2، 1377، صفحه 18-37]

ق

 • قلندریان، غلامرضا کتاب و کتابت در قرون اولیه اسلام [دوره 1، شماره 3، 1377، صفحه 3-13]
 • قلندریان، غلامرضا سبک مدیریت در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی [دوره 1، شماره 2، 1377، صفحه 84-95]
 • قلندریان، غلامرضا بررسی سبک مدیریت کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی و مقایسه آن با سبک های مدیریت رنسیس لیکرت [دوره 1، شماره 1، 1376، صفحه 68-68]

ک

 • کفیلی، حشمت واقفان بزرگ [دوره 1، شماره 2، 1377، صفحه 96-99]
 • کوکبی، مرتضی گسترش های ایرانی رده بندی دهدهی دیویی [دوره 1، شماره 2، 1377، صفحه 73-83]
 • کوهستانی، جمیله تحولات در فن آوری اطلاعات: مقدمه ای برای غیر متخصصان [دوره 1، شماره 4، 1377، صفحه 76-86]

م

 • مارسلا، ریتا تحولات در فن آوری اطلاعات: مقدمه ای برای غیر متخصصان [دوره 1، شماره 4، 1377، صفحه 76-86]
 • مایل هروی، نجیب بررسی رساله های خوشنویی در زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1376، صفحه 66-66]
 • مرداخ، جان تحولات در فن آوری اطلاعات: مقدمه ای برای غیر متخصصان [دوره 1، شماره 4، 1377، صفحه 76-86]

ن

 • ناصری، فرشته بررسی طرح خوانایی کتابهای فارسی تالیف شده برای کودکان و نوجوانان در گروههای سنی ب ، ج، دنتشره در سالهای 71_1357 [دوره 1، شماره 1، 1376، صفحه 69-69]

و

 • وفادار مرادی، محمد مرقعی نفیس از مجموعه خطی کتابخانه آستان قدس رضوی [دوره 1، شماره 3، 1377، صفحه 124-139]
 • وفادار مرادی، محمد مقایسه شیوه های به کار رفته در فهرستهای مشهور نسخه های خطی ایران و کشف نمونه های مشترک [دوره 1، شماره 1، 1376، صفحه 70-71]
 • ویلکینز، ام .لیزلی کتابخانه های اسلامی تاسال 1920 [دوره 1، شماره 4، 1377، صفحه 3-28]

ه

 • هاشمی، ابوالفضل یازدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در یک نگاه [دوره 1، شماره 4، 1377، صفحه 147-158]
 • هوشیار یزدیان، سید مهدی بررسی وضعیت کاربرد و تکنولوژی اطلاعاتی در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی و مقایسه آن، با امکانات تکنولوژی اطلاعاتی موجود در کشور [دوره 1، شماره 1، 1376، صفحه 72-72]

ی

 • یزدی، فاضل بررسی رساله های خوشنویی در زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1376، صفحه 66-66]