نمایه نویسندگان

ا

ب

 • بشیری، جواد یونسکو و توسعه منابع انسانی برای "جامعه اطلاعاتی" [دوره 2، شماره 4، 1378، صفحه 141-152]

پ

ج

ح

 • حسن پور گل میشی، پرویز بررسی وضعیت کتابخانه های دبیرستانی [دوره 2، شماره 2، 1378، صفحه 57-76]
 • حیاتی، زهیر چگونگی شکل گیری اولین دوره دکتری کتابداری و اطلاع رسانی در دانشگاه های زیر پوشش وزارت فرهنگ و آموزش عالی [دوره 2، شماره 4، 1378، صفحه 17-38]
 • حیاتی، زهیر دوره های کوتاه مدت آموزش کتابداری انجمن کتابداران ایران [دوره 2، شماره 2، 1378، صفحه 23-42]
 • حیاتی، زهیر مسائل آموزش کتابداری و اطلاع رسانی در دانشگاه ها [دوره 2، شماره 1، 1378، صفحه 3-26]

د

 • داور پناه، محمد رضا برنامه ریزی زیر ساخت تکنولوژی اطلاعات در کشور های در حال توسعه [دوره 2، شماره 3، 1378، صفحه 1-22]
 • دیانتی، حسین جلوه های هنری ساختمان کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد آستان قدس رضوی [دوره 2، شماره 2، 1378، صفحه 141-148]
 • دیانی، محمد حسین پایان نامه ، گنج ناشناخته رها شده [دوره 2، شماره 4، 1378، صفحه 1-16]
 • دیانی، محمد حسین حجم نمونه در پژوهشهای پیمایشی [دوره 2، شماره 3، 1378، صفحه 56-70]
 • دیانی، محمد حسین کتابخانه خراسان در سال 1378 [دوره 2، شماره 2، 1378، صفحه 43-56]
 • دیانی، محمد حسین بررسی سطح خوانایی کتابهای فارسی منتشر شده برای کودکان و نوجوانان در سالهای 1371_1357 با دو فرمول فلش / دیانی و گانینگ / دیانی [دوره 2، شماره 1، 1378، صفحه 53-91]

ر

س

 • سالاری، محمود بررسی تطبیقی میزان استفاده از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در مجله های علمی سه رشته علوم تربیتی ، روانشناسی و کتابداری بعد از انقلاب اسلامی ایران [دوره 2، شماره 4، 1378، صفحه 59-78]
 • سالاری، محمود پاسخی به انقلاب اطلاعات: حرکت به سوی کتابخانه های بدون دیوار [دوره 2، شماره 3، 1378، صفحه 107-118]
 • سنابادی عزیز، نورالدین حسین موریانه و راه های مبارزه با آن [دوره 2، شماره 3، 1378، صفحه 71-90]

ش

 • شعبانی، احمد بررسی انتقادی مجموعه سازی از لابلای دستور العمل کتبی کتابخانه های دانشگاهی ایران [دوره 2، شماره 1، 1378، صفحه 92-99]
 • شلیکتینگ، کارستن تجزیه و تحلیل موتورهای جستجو در وب [دوره 2، شماره 3، 1378، صفحه 119-126]
 • شیری، علی اصغر عوامل و مسایل مهم در تدوین استراتژی... اینترنت [دوره 2، شماره 1، 1378، صفحه 125-141]

ط

 • طالب زاده، حسن تجزیه و تحلیل موتورهای جستجو در وب [دوره 2، شماره 3، 1378، صفحه 119-126]

ف

 • فتاحی، رحمت الله بلبشوی اینترنت: گفتاری پیرامون مشکلات سازماندهی ، جستجو، و بازیابی اطلاعات در وب جهانگستر [دوره 2، شماره 2، 1378، صفحه 1-22]
 • فرجام، فریده نظام رایانه ای تهیه و سفارش موادتجربه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 2، شماره 1، 1378، صفحه 27-41]

ک

 • کتز، ویلیام اینترنت و خدمات مرجع [دوره 2، شماره 2، 1378، صفحه 77-104]

گ

 • گلینی مقدم، گل نسا دسترس پذیری فیزیکی کتاب ها در حوزه های علوم و علوم انسانی/ اجتماعی [دوره 2، شماره 3، 1378، صفحه 41-58]
 • گلینی مقدم، گل نسا ادغام منابع الکترونیک در خط مشی مجموعه سازی [دوره 2، شماره 2، 1378، صفحه 105-120]
 • گیلوری، عباس مراکز اطلاع رسانی و خدمات آگاهی رسانی جاری [دوره 2، شماره 1، 1378، صفحه 114-124]

ل

 • لطفی، حمید آشنایی با بخشها و خدمات کتابخانه مرکزی؛ ب: دو نسخه نفیس در دست مرمت و بازسازی [دوره 2، شماره 4، 1378، صفحه 156-158]

م

 • ماتسیشی، ریچارد درباره سرشت اطلاعات و دانش و تعبیر آن در علوم اقتصادی [دوره 2، شماره 4، 1378، صفحه 101-130]
 • ملایی مقدم، گلناز استفاده از فن آوری در کتابخانه های عمومی: پژوهش اجمالی [دوره 2، شماره 1، 1378، صفحه 100-113]
 • منصوریان، یزدان مجله های الکتونیکی تمام متن کتابداری و اطلاع رسانی در اینترنت [دوره 2، شماره 4، 1378، صفحه 39-58]

ن

 • ناصری، علی اصغر آشنایی با بخشها و خدمات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد آستان قدس رضوی [دوره 2، شماره 4، 1378، صفحه 153-156]
 • نعمتی، مهدی تجزیه و تحلیل موتورهای جستجو در وب [دوره 2، شماره 3، 1378، صفحه 119-126]
 • نیلسون، اریک تجزیه و تحلیل موتورهای جستجو در وب [دوره 2، شماره 3، 1378، صفحه 119-126]

و

 • وفادار مرادی، محمد فهرست الفبایی میکروفیلم های تهیه شده از کتابخانه جامع صنعا [دوره 2، شماره 3، 1378، صفحه 127-171]
 • ویونگ، ادموند مراکز اطلاع رسانی و خدمات آگاهی رسانی جاری [دوره 2، شماره 1، 1378، صفحه 114-124]

ی

 • یغمایی، جواد آموزش کتابداری و اطلاع رسانی در دانشگاه فردوسی [دوره 2، شماره 3، 1378، صفحه 23-40]