نمایه نویسندگان

آ

 • آلیسون، دین آن معیارهای انتخاب پایگاه اطلاعاتی [دوره 3، شماره 3 (پیاپی 11)، 1379، صفحه 116-132]

ا

 • اصغرنژاد، حسین استاندارد های کتابخانه ای دانشگاهی (پیشنویس ویرایش 1999) [دوره 3، شماره 4 (پیاپی 12)، 1379، صفحه 69-84]

ب

 • باقری، فاطمه بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه های تخصصی و دانشگاهی ( دولتی) شهرستان کرج [دوره 3، شماره 1 (پیاپی 9)، 1379، صفحه 81-98]
 • بنکدار، محمد آشنایی با کتابخانه : کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 3، شماره 4 (پیاپی 12)، 1379، صفحه 109-112]

ت

 • تقوی، سید مهدی تاملاتی پیرامون نشر الکترونیکی ، مسائل و مشکلات آن در ایران [دوره 3، شماره 1 (پیاپی 9)، 1379، صفحه 45-52]

ج

 • جمالی مهموئی، حمید رضا کتابخانه ها و موسسه های آموزش عالی دوران آل بویه 946 تا 1055 م [دوره 3، شماره 2 (پیاپی 10)، 1379، صفحه 115-119]

چ

 • چاودری، جی جی پژوهش درباره اینترنت و بازیابی اطلاعات [دوره 3، شماره 3 (پیاپی 11)، 1379، صفحه 133-162]

خ

 • خادمیان، مهدی پژوهش درباره اینترنت و بازیابی اطلاعات [دوره 3، شماره 3 (پیاپی 11)، 1379، صفحه 133-162]

د

 • دری فر، نفیسه معیارهای انتخاب پایگاه اطلاعاتی [دوره 3، شماره 3 (پیاپی 11)، 1379، صفحه 116-132]
 • دری فر، نفیسه روند انتشار منابع مرجع فارسی در رشته های علوم و فناوری [دوره 3، شماره 2 (پیاپی 10)، 1379، صفحه 23-48]
 • دیانی، محمدحسن شیوه های نا کارآمد در آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی [دوره 3، شماره 2 (پیاپی 10)، 1379، صفحه 1-22]
 • دیانی، محمد حسین بهروری از منابع اطلاعاتی برای نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی [دوره 3، شماره 3 (پیاپی 11)، 1379، صفحه 35-41]
 • دیانی، محمد حسین برنامه آموزش دوره کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی ، پیشنهاد هایی برای تحول [دوره 3، شماره 1 (پیاپی 9)، 1379، صفحه 1-20]

ر

ز

س

 • سالاری، محمود ضرورت روی آوری کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی به پژوهش [دوره 3، شماره 3 (پیاپی 11)، 1379، صفحه 80-93]
 • سالاری، محمود نماد ها و فرمولهایی برای چند مفهوم کتاب سنجی [دوره 3، شماره 1 (پیاپی 9)، 1379، صفحه 129-144]
 • سنابادی عزیز، نورالدین حسین مرمت خطوط نسخه های خطی [دوره 3، شماره 2 (پیاپی 10)، 1379، صفحه 147-158]
 • سنابادی عزیز، نورالدین حسین ساخت کاغذ دست ساز در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد آستان قدس رضوی [دوره 3، شماره 2 (پیاپی 10)، 1379، صفحه 159-164]
 • سوانسون، سن معیارهای انتخاب پایگاه اطلاعاتی [دوره 3، شماره 3 (پیاپی 11)، 1379، صفحه 116-132]

ش

 • شاپوری، سودابه مشکلات جستجو موضوعی استفاده کنندگان از فهرست رایانه ای کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 3، شماره 2 (پیاپی 10)، 1379، صفحه 49-68]

ص

 • صنعت جو، اعظم خدمات تحویل مدرک در مراکز تحقیقاتی وزارت جهاد سازندگی [دوره 3، شماره 4 (پیاپی 12)، 1379، صفحه 23-36]

ع

 • عباسی، زهره بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل موثر برآن [دوره 3، شماره 4 (پیاپی 12)، 1379، صفحه 1-22]

ف

 • فاضل نیشابوری، فضل الله مرمت خطوط نسخه های خطی [دوره 3، شماره 2 (پیاپی 10)، 1379، صفحه 147-158]
 • فاضل هاشمی، سید محمد رضا پژوهشی در آثار خوشنویس مشهور محمد هاشم لولویی اصفهانی موجود در کتابخانه آستان قدس رضوی [دوره 3، شماره 3 (پیاپی 11)، 1379، صفحه 42-79]
 • فتاحی، رحمت الله الگویی برای بازنگری و تجدید ساختار آموزش های کتابداری و اطلاع رسانی در ایران با توجه به تحولات جدید در محیط اطلاعاتی [دوره 3، شماره 1 (پیاپی 9)، 1379، صفحه 21-44]
 • فراستی، محمد علی مرمت خطوط نسخه های خطی [دوره 3، شماره 2 (پیاپی 10)، 1379، صفحه 147-158]

ک

 • کبیر، مفیض الله کتابخانه ها و موسسه های آموزش عالی دوران آل بویه 946 تا 1055 م [دوره 3، شماره 2 (پیاپی 10)، 1379، صفحه 115-119]
 • کتز، ویلیا ا. آموزش اسنفاده از منابع کتابخانه ای [دوره 3، شماره 3 (پیاپی 11)، 1379، صفحه 163-182]
 • کوهستانی، جمیله نحوه تاریخی اصول و قواعد فهرست نویسی توصیفی با تاکید بر فهرست نویسی آثار وابسته [دوره 3، شماره 2 (پیاپی 10)، 1379، صفحه 97-114]
 • کوهستانی، جمیله بررسی آثار وابسته و نوع وابستگی های آنها در متون فارسی از رویکرد فهرست نویسی [دوره 3، شماره 1 (پیاپی 9)، 1379، صفحه 53-80]

گ

 • گلابیان، محمد بررسی تاثیر پست الکترونیکی بر فعالیت علمی اعضای هیات علمی دانشگاه ایران [دوره 3، شماره 3 (پیاپی 11)، 1379، صفحه 17-34]
 • گنجی، شهلا میزان دسترسی پذیری و استفاده از کتابهای سال و کتابهای نمونه تحقیق در کتابخانه های دانشگاه فردوسی و کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی [دوره 3، شماره 2 (پیاپی 10)، 1379، صفحه 69-96]

م

 • مک گچین، رابرت معیار های گزینش منابع دسترس پذیر در وب برای مجموعه سازی یک کتابخانه دانشگاهی [دوره 3، شماره 1 (پیاپی 9)، 1379، صفحه 113-128]
 • مک نیل، بت معیارهای انتخاب پایگاه اطلاعاتی [دوره 3، شماره 3 (پیاپی 11)، 1379، صفحه 116-132]
 • ملایی مقدم، گلناز عوامل موثر در نشر مقاله مستخرج از پایان نامه دوره تحصیلات تکمیلی [دوره 3، شماره 3 (پیاپی 11)، 1379، صفحه 1-16]
 • منصوریان، یزدان بررسی میزان عوامل موثر بر رضایتمندی استفاده کنندگان از خدمات اطلاع رسانی رایانه ای در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهذ [دوره 3، شماره 4 (پیاپی 12)، 1379، صفحه 37-58]
 • منصوریان، یزدان معیار های گزینش منابع دسترس پذیر در وب برای مجموعه سازی یک کتابخانه دانشگاهی [دوره 3، شماره 1 (پیاپی 9)، 1379، صفحه 113-128]

ن

 • نوکاریزی، محسن دسترسی به مدارک و اطلاعات در جهان بدون مرز [دوره 3، شماره 1 (پیاپی 9)، 1379، صفحه 99-112]

و

 • وفادار مرادی، محمد فهرست الفبایی کتب خطی کتاب خانه آیت الله سید محمد تقی حکیم [دوره 3، شماره 4 (پیاپی 12)، 1379، صفحه 85-108]

ه

 • هودون، میشل دسترسی به مدارک و اطلاعات در جهان بدون مرز [دوره 3، شماره 1 (پیاپی 9)، 1379، صفحه 99-112]

ی

 • یزدی مطلق(فاضل)، محمود معرفی یک نسخه خطی کهن از کتاب المنصص فی شرح الملخص [دوره 3، شماره 2 (پیاپی 10)، 1379، صفحه 120-146]
 • یونسی، عرفان استاندارد های کتابخانه ای دانشگاهی (پیشنویس ویرایش 1999) [دوره 3، شماره 4 (پیاپی 12)، 1379، صفحه 69-84]