نمایه نویسندگان

آ

 • آزادی، سیروس جغرافیای سیاسی اطّلاعات [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، 1381، صفحه 109-114]
 • آمارلو، زهره بررسی نقش آموزش مراجعان در بهرهوری بیشتر از کتابخانهها: گزارشی از یک تجربه کوچک [دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، 1381، صفحه 105-122]

ا

ب

 • بختیاری، زهرا برسی خدمات بخش آرشیو مطبوعات سازمان کتابخانه ها ،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی از دیدگاه استفاده کنندگان [دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، 1381، صفحه 137-156]

پ

 • پور مند، علیرضا بررسی نقش آموزش مراجعان در بهرهوری بیشتر از کتابخانهها: گزارشی از یک تجربه کوچک [دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، 1381، صفحه 105-122]
 • پیرزاده، حسن برخی ملاحظات روانشناختی موثر بر بهبود خدمات در کتابخانه آستان قدس رضوی [دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، 1381، صفحه 95-104]

ت

 • تومه یولو، نیکولاس آیا ابر موتور های جستجو بهتر جستجو میکنند؟ [دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، 1381، صفحه 127-136]

ج

 • جوکار، طاهره میزهای مرجع مجازی: پدیدة عصر ارتباطات [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، 1381، صفحه 47-56]

ح

 • حبیبی، مریم راهکارهای عملی توسعه خدمات در موزه های آستان قدس رضوی و بررسی برخی موانع [دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، 1381، صفحه 123-136]
 • حسین زاده، سالم معرفی کتابچه صورت اشیا و جواهرات گنجینة رضوی [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، 1381، صفحه 73-90]
 • حسین زاده سور شجائی، سالم ارزشیابی اسناد و راهکارهای بهبود خدمات آرشیوی و اطلاع رسانی [دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، 1381، صفحه 157-163]
 • حیاتی، زهیر نیازهای دانشجویان تحصیلات دانشگاه تبریز به منابع اطلاعات و نقش کتابخانه های دانشگاه در تامین آنها [دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، 1381، صفحه 41-60]

خ

 • خوش ید طوسی، رضا خدمات راه دور و توسعه کتابخانه سیار آستان قدس رضوی:(راهکاری برای گسترش خدمات در جامعه) [دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، 1381، صفحه 71-82]

د

 • داور پناه، محمد رضا موانع زیر ساختی بهره گیری از فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی ایران [دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، 1381، صفحه 1-23]
 • داور پناه، محمد رضا اطلاعات ، کتابخانه و توسعه ملی [دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، 1381، صفحه 15-24]
 • درباغ عنبران، جعفر برسی خدمات بخش آرشیو مطبوعات سازمان کتابخانه ها ،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی از دیدگاه استفاده کنندگان [دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، 1381، صفحه 137-156]
 • دیانی، محمد حسین داده چیست، یا داده‌ها چه هستند؟ [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، 1381، صفحه 81-110]
 • دیانی، محمد حسین سطح خوانایی مقاله‏های فرهنگنامه کودکان و نوجوانان [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، 1381، صفحه 57-71]
 • دیانی، محمدحسین نظرها و عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته‌های ریاضی/ تجربی و انسانی/ اجتماعی در دورة کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، 1381، صفحه 21-46]

ذ

 • ذاکری فرد، فاطمه نظرسنجی از دانشجویان رشتة کتابداری و اطلاع‌رسانی پیرامون جایگاه درس زبان انگلیسی در این رشته [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، 1381، صفحه 51-60]

ر

 • رداد، ایرج ملاحظات نیروی انسانی در عصر فن آوری: عناصر اصلیدر مدیریت تغییر جهت توسعه خدمات [دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، 1381، صفحه 41-48]
 • رفو گران، زری بررسی مزایا و معایب نظام های قفسه باز و بسته و نقش آن در ارائه خدمات گردش کتاب [دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، 1381، صفحه 83-93]
 • رفیق، احمد بررسی مزایا و معایب نظام های قفسه باز و بسته و نقش آن در ارائه خدمات گردش کتاب [دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، 1381، صفحه 83-93]

س

 • سالاری، محمود نقش خدمات کتابخانه ها در توسعه پایدار [دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، 1381، صفحه 25-40]

ع

 • عموقین، جعفر عبادالله نیازهای دانشجویان تحصیلات دانشگاه تبریز به منابع اطلاعات و نقش کتابخانه های دانشگاه در تامین آنها [دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، 1381، صفحه 41-60]

ف

 • فاضل، محمود درماتم یار [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، 1381، صفحه 115-116]
 • فاضل نیشابوری، فضل الله پیدایش خط نستعلیق و میر علی تبریزی [دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، 1381، صفحه 87-102]
 • فاضل هاشمی، سید محمد رضا بررسی مقررات و آئین نامه های وقف منابع کتابخانه ای و نقش آنها در توسعه یا محدودیت خدمات [دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، 1381، صفحه 49-56]
 • فتاحی، رحمت الله پیشگفتار [دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، 1381، صفحه 1-2]
 • فتاحی، رحمت الله برنامه ریزی و مدیریت توسعه خدمات در کتابخانه ها [دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، 1381، صفحه 3-13]
 • فخاری نیا، پروین سطح خوانایی مقاله‏های فرهنگنامه کودکان و نوجوانان [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، 1381، صفحه 57-71]

ق

 • قاسمی، علی حسین معیارهای ارزیابی موتورهای کاوش [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، 1381، صفحه 61-80]
 • قاسمی، علی حسین کتابخانه مسدود الگویی برای کتابخانه‏های قرن بیست و یکم [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، 1381، صفحه 91-107]
 • قاسمی، علی حسین چشم اندازی بر ارتباطات سیبرنتیک [دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، 1381، صفحه 25-40]
 • قاسمی، علی حسین جهانی شدن اطلاعات [دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، 1381، صفحه 61-86]
 • قزلی، لادن تحلیل استنادی طرحهای پژوهشی دانشگاههای فردوسی مشهد در دو حوزه علوم انسانی/ اجتماعی و علوم پایه و کشاورزی [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، 1381، صفحه 35-49]
 • قیصری، مهدی خدمات راه دور و توسعه کتابخانه سیار آستان قدس رضوی:(راهکاری برای گسترش خدمات در جامعه) [دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، 1381، صفحه 71-82]

ک

 • کفیلی، حشمت راهکارهای عملی توسعه خدمات در موزه های آستان قدس رضوی و بررسی برخی موانع [دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، 1381، صفحه 123-136]
 • کیم، سانگبائی قدرت در عصر اطّلاعات [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، 1381، صفحه 111-141]

گ

 • گزنی، علی بررسی فرآیند اطّلاع‌یابی کاربران در نظامهای بازیابی اطّلاعات خودکار [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، 1381، صفحه 1-17]

م

 • محسنی، مهدی قدرت در عصر اطّلاعات [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، 1381، صفحه 111-141]
 • معتقدی، فاطمه بررسی تطبیقی ویژگیها، کارکردها و تواناییهای موتورهای کاوش در اینترنت [دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، 1381، صفحه 103-125]
 • معتمدی، فاطمه بررسی میزان کمک‌یابی دانشجویان دانشگاه شیراز از کتابدار در انجام تحقیقات کتابخانه‌ای [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، 1381، صفحه 19-34]
 • مهاجر زاده، طاهره برسی خدمات بخش آرشیو مطبوعات سازمان کتابخانه ها ،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی از دیدگاه استفاده کنندگان [دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، 1381، صفحه 137-156]

ن

 • نبوی، فاطمه آیا ابر موتور های جستجو بهتر جستجو میکنند؟ [دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، 1381، صفحه 127-136]
 • نوکاریزی، محسن قدرت در عصر اطّلاعات [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، 1381، صفحه 111-141]
 • نوکاریزی، محسن چشم اندازی بر ارتباطات سیبرنتیک [دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، 1381، صفحه 25-40]

ه

 • هارت، جفری الف قدرت در عصر اطّلاعات [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، 1381، صفحه 111-141]
 • هریس، بلیک جغرافیای سیاسی اطّلاعات [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، 1381، صفحه 109-114]
 • هوشیار یزدیان، سید مهدی تاثیر فن آوری اطلاعات بر توسعه خدمات در کتابخانه ها [دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، 1381، صفحه 57-67]