دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34) - شماره پیاپی 34، تابستان 1385 
1. کیفیت محتوای کتاب

صفحه 3-10

محمدحسین دیانی


2. مجله‌های علمی دسترسی آزاد و الگوهای مالی نشر آنها

صفحه 11-34

حمیدرضا جمالی مهموئی؛ حسین وکیلی مفرد؛ سعید اسدی


7. تحلیل الگو‌های رفتار اطلاع‌یابی

صفحه 119-152

محسن نوکاریزی؛ محمدرضا داورپناه


8. بررسی فراگرد ارتباط در کتابخانه

صفحه 153-174

نرگس زندی روان؛ اسدالله آزاد


9. تعامل فناوری اطلاعات با توسعه انسان محور

صفحه 175-194

محمدامین ناصح؛ غلامحسین جهانگیر


10. استفاده از اینترانت به عنوان ابزاری برای مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی

صفحه 195-214

ریتا سنیمان؛ هامیلتون مفیدی؛ علیرضا اسفندیاری‌مقدم؛ فاطمه ذاکری‌فرد