نویسنده = رحمت الله فتاحی
بررسی تأثیر عوامل شناختی _ اجتماعی بر رفتار اشتراک دانش در جامعۀ دانشگاهی

دوره 20، شماره 2، تیر 1396، صفحه 76-107

حسن محمودی؛ رحمت الله فتاحی؛ محسن نوکاریزی؛ محمدحسین دیانی


هماهنگی راهبردی در دانشگاه‌ها و نقش آن در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 18، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 5-31

مجتبی کفاشان؛ مهری پریرخ؛ رحمت الله فتاحی؛ فریبرز رحیم نیا


رویکردی شناختی به عدم استفاده اجباری از اطلاعات مفهومی نو در ساختار کلاسیک

دوره 16، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 9-39

محمدحسین دیانی؛ محمدرضا کیانی؛ رحمت الله فتاحی


شناسایی و تبیین عوامل عمده بر لایه ارزش ها و باورهای فرهنگ مطالعه در ایران

دوره 15، شماره 4، دی 1391، صفحه 169-190

محمود سالاری؛ محمدحسین دیانی؛ رحمت الله فتاحی


تحلیل بسط جستجوی کاربران در موتور کاوش گوگل برپایه نظریة بارشناختی

دوره 15، شماره 2، تیر 1391، صفحه 9-33

عبدالرسول خسروی؛ رحمت الله فتاحی؛ مهری پریرخ؛ محمدحسین دیانی


مطالعه و نظرسنجی دربارة عملکرد و نقش انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران

دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، دی 1385، صفحه 73-88

محمد سوهانیان حقیقی؛ رحمت الله فتاحی؛ اسدالله آزاد


اندیشه‌هایی بزرگ از مکانی کوچک

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، مهر 1385، صفحه 3-4

رحمت الله فتاحی