نویسنده = عبدالحسین فرج پهلو
سازماندهی منابع غیرکتابی با استفاده از الگوی مرجع مفهومی سی‌داک (CIDOC-CRM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

10.30481/lis.2022.343144.1967

سهیلا فعال؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ فریده عصاره؛ فریبرز خسروی


تاثیر فناوری های اطلاعاتی بر چاپ و نشر کتاب در ایران از نگاه ناشران

دوره 19، شماره 4، دی 1395، صفحه 85-109

عبدالحسین فرج پهلو؛ داریوش مطلبی؛ حسین اصغرنژاد


بررسی تاثیر راهبردهای هم نویسندگی بر بهره وری پژوهشگران علم اطلاعات

دوره 16، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 189-208

فرامرز سهیلی؛ فریده عصاره؛ عبدالحسین فرج پهلو


پیدایش و دامنه علم اطلاع رسانی

دوره 1، شماره 2، تیر 1377، صفحه 18-37

عبدالحسین فرج پهلو